การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
01-08
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 230 คน : ใหม่ล่าสุด
2
01-08
2566
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 248 คน : ใหม่ล่าสุด
3
24-07
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ผู้ชม 247 คน : ใหม่ล่าสุด
4
24-07
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ชม 245 คน : ใหม่ล่าสุด
5
24-07
2566
  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ชม 222 คน : ใหม่ล่าสุด
   
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม : โรงเรียนบ้านโสกกล้า จังหวัดหนองคาย
  • 50ปีโรงเรียนบ้านโสกกล้า
  • รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2566 (วันที่ 7 มิถุนายน 2566)
  • กิจกรรมเสริมประสบการณ์ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง
  • เกษตรทฤษฎีใหม่ - เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ